TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

… tělovýchovná jednota …

Valná hromada TJ proběla 21. března 2024

Výbor TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. děkuje za účast na valné hromadě, která se konala dne 21. března 2024 od 18.30 hodin v zasedací místnosti v prvním patře za 100% účasti.

Program jednání valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Volba komise mandátové, komise návrhové, komise volební
 3. Zpráva o činnosti TJ
 4. Zpráva o hospodaření
 5. Zpráva metodika TJ
 6. Zpráva kontrolní a revizní komise
 7. Volba členů nového výboru TJ a kontrolní komise
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

Výbor tělovýchovné jednoty stanovil počty delegátů pro sportovní oddíly v níže uvedeném počtu delegátů:

 • ASPV – 4; NOHEJBAL – 4; VOLEJBAL – 2; REKREAČNÍ SPORT – 4; BADMINTON – 4; TENIS- 2

Posted in Zprávy TJ | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Valná hromada TJ proběla 21. března 2024

Příspěvky 2024

Příspěvky jsou ve tvaru: oddíl – platba pro aktivní členy/platba pro mládež do 15 let (nar. 2009 a mladší):

 • badminton – 2200 Kč/1100 Kč
 • ASPV, nohejbal, RS, tenis, volejbal – 1800 Kč/900 Kč
 • vstup člena ve 2. pololetí 2024 – polovina příspěvku
 • hostující platí ve stejné výši jako členové TJ BH
 • přispívající a neaktivní členové – 100 Kč

Příspěvky lze zaplatit v hotovosti hospodáři TJ (kontakt viz. sekce výbor TJ), nebo převodem na účet TJ pod variabilním symbolem = první část rodného čísla (před lomítkem); účet = Komerční banka Plzeň-město 33835311/0100; při zadání příkazu k úhradě za celé družstvo do zprávy pro příjemce uveďte zkratku oddílu a jméno vedoucího (např.: „NOH Novák Karel“).

Pokud platí příspěvky převodem na účet jednotlivý člen, je třeba do zprávy pro příjemce uvést zkratku oddílu, jméno platícího a jméno vedoucího!

Posted in Zprávy TJ | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příspěvky 2024

Začátek „letní“ sezóny

Od pondělí 3.4.2023 začíná předběžně letní sezóna.

Posted in Zprávy TJ | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Začátek „letní“ sezóny