… tělovýchovná jednota …

Florbal

Pravidla florbalu platná k 23.2.2011

Obecná pravidla:

 • při florbale se nehraje do těla
 • florbalky protihráčů by se neměly dotknout (je zakázáno „hokejové“ sekání a nadzvedávání florbalky)
 • hráč z pole by neměl stát ve vlastním brankovišti

Brankář:

 • brankářské zákroky (rozkleky, chytání míčku do rukou, ….) smí dělat pouze v určeném brankovišti
 • brankář nesmí hrát jakýmkoliv způsobem míček mimo určené území (při hře 4 na 4 je to do poloviny hřiště, při hře 5 na 5 je to ve vymezeném obdélníku)
 • pro brankáře hrajícího mimo brankoviště platí pravidla jako pro hráče z pole
 • od brankáře neplatí přímo vstřelený gól

Trestné střílení:

 • pokud brankář opustí během zákroku brankoviště celým tělem (rozklek, chytání míčku do rukou, …)
 • pokud bránící hráč na vlastní polovině:
  • pokusí zasáhnout (tedy i v případě, když nezasáhne) na vlastní polovině hřiště míček florbalkou nad rameny (vysoká hůl)
  • úmyslně zastaví nebo hraje míček jakoukoliv částí  těla, nebo zastavuje-li míček v rozkleku, v leže nebo v sedě během gólové šance soupeře
  • drží soupeře nebo jeho florbalku během gólové šance
  • úmyslně vrazí nebo podrazí útočícího soupeře během gólové šance
  • úmyslně posune branku
  • hodí florbalku ve snaze zasáhnout míček nebo soupeřovu florbalku
 • pokud trestné střílení neskončí gólem, míček rozehrává brankář
 • hráč provádějící trestné střílení musí mít během celého trestného střílení míček neustále v pohybu vpřed
 • brankář nesmí být na trestné střílení vystřídán jiným hráčem, pokud není zraněn

Trestné údery:

 • přestupky:
  • úmyslně zastaví nebo hraje míček jakoukoliv částí  těla, nebo zastavuje-li hráč míček v rozkleku, v leže nebo v sedě
  • hraje-li hráč, nebo snaží-li se hrát jakoukoliv částí florbalky nad úrovní kolen
  • kopne-li nebo hraje tělem hráč v poli míček 2x za sebou
  • vyhodí-li nebo kopne-li brankář míček až za středovou čáru přímo bez doteku na vlastní polovině hřiště
  • pokud hráč ovládající míček strká nebo tlačí soupeře
  • pokud hráč při snaze získat míček strká nebo tlačí soupeře
  • pokud hráč při snaze získat míček přidrží nebo podrazí protihráče
  • brání-li hráč ve hře soupeři, který neovládá míček
  • pokud hráč zasáhne, blokuje, zvedne nebo kopne do soupeřovy hokejky
  • zvedne-li hráč v poli čepel florbalky nad úroveň pasu při nápřahu vzad před zasažením míče, nebo při došvihu po úderu míče
 • po přestupku se rozehrává z místa, kde se přestupek stal, pokud se přestupek stane za brankou, tak se rozehrává z určeného místa (tedy nikdy ne za brankou)
 • míček musí být rozehrán hokejkou z místa a musí být zasažen, ne tahaný či zvedaný
 • z trestného úderu lze přímo vstřelit branku
 • hráč rozehrávající trestný úder si napřed zastaví míček rukou, nebo nohou a teprve pak rozehrává
 • hráči bránícího týmu musí být od míčku min. 2 m (včetně florbalky)
 • hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míčku podruhé, dokud se míčku nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče

Ostatní:

 • pokud může jednoznačně pokračovat ve hře hráč z týmu, který by „měl“ rozehrávat trestný úder (ve hře mu nebrání žádný hráč z mužstva, které se provinilo proti pravidlům), je povinen využít tzv. výhody a pokračovat ve hře
 • po obdrženém gólu musí tým rozehrát poblíž poloviny hřiště, míček při rozehrání nesmí překročit půlící čáru. Hráči z obou týmů mohou překročit půlící čáru až po rozehrání míčku.
 • při neúmyslném hraní tělem se pokračuje ve hře, např. nastřelení míčkem od soupeře (např. pokud hráče ve zdi trefí rozehrávající hráč do nohy, tak může jakýkoliv hráč pokračovat ve hře)
 • pokud na vlastní bránící polovině hřiště hráč neuhne letícímu míčku a ten ho trefí, tak to není trestné střílení (pokud se tedy aktivně nesnaží zastavit letící míček)
 • při hře 4 na 4 se obvykle hraje 7 min.
 • při hře 5 na 5 se obvykle hraje 10 min.

Organizační věci:

 • sraz na BH je nejpozději 10 min. před začátkem florbalu
 • nejasnosti v pravidlech se řeší během týdne a ne v neděli během hraní florbalu