… tělovýchovná jednota …

Oddíly

V rámci TJ působí oddíly:

  • ASPV – cvičení dětí a mládeže, cvičení žen, aerobik, malá kopaná
  • badminton – děti a mládež, muži, ženy, rekreační badminton
  • nohejbal – děti a mládež, muži, rekreační nohejbal
  • rekreační sport – malá kopaná, florbal, frisbee, rekreační nohejbal
  • volejbal – muži
  • tenis – rekreační tenis