… tělovýchovná jednota …

Valná hromada TJ – 17. března 2022 od 18.30 hod.

Výbor TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Vás tímto zve na valnou hromadu, která se koná dne 17. března 2022 od 18.30 hodin v zasedací místnosti v prvním patře.

Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba komise mandátové, komise návrhové, komise volební
  3. Zpráva o činnosti TJ
  4. Zpráva o hospodaření
  5. Zpráva metodika TJ
  6. Zpráva kontrolní a revizní komise
  7. Diskuse       
  8. Usnesení
  9. Závěr

Výbor tělovýchovné jednoty si dovoluje požádat sportovní oddíly o zajištění účasti delegátů a to v počtu nejméně:

  • ASPV – 4; NOHEJBAL – 4; VOLEJBAL – 2; REKREAČNÍ SPORT – 4; BADMINTON – 4; TENIS- 2

Výbor TJ srdečně zve všechny členy TJ Plzeň-Bílá Hora a případné hosty.

This entry was posted in Zprávy TJ. Bookmark the permalink.