… tělovýchovná jednota …

Valná hromada TJ proběhla 16. března 2023

Výbor TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. děkuje za účast na valné hromadě, která se konala dne 16. března 2023 od 18.30 hodin v zasedací místnosti v prvním patře za účasti 19 z nominovaných 20 delegátů.

Program jednání valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba komise mandátové, komise návrhové, komise volební
  3. Zpráva o činnosti TJ
  4. Zpráva o hospodaření
  5. Zpráva metodika TJ
  6. Zpráva kontrolní a revizní komise
  7. Diskuse       
  8. Usnesení
  9. Závěr

Výbor tělovýchovné jednoty si dovoluje požádat sportovní oddíly o zajištění účasti delegátů a to v počtu nejméně:

  • ASPV – 4; NOHEJBAL – 4; VOLEJBAL – 2; REKREAČNÍ SPORT – 4; BADMINTON – 4; TENIS- 2

Výbor TJ děkuje za hojnou účast.

This entry was posted in Zprávy TJ. Bookmark the permalink.