… tělovýchovná jednota …

Příspěvky 2023

Příspěvky jsou ve tvaru: oddíl – platba pro aktivní členy/platba pro mládež do 15 let (nar. 2008 a mladší):

  • badminton – 2000 Kč/100 Kč
  • ASPV, nohejbal, RS, tenis, volejbal – 1600 Kč/800 Kč
  • vstup člena ve 2. pololetí 2021 – polovina příspěvku
  • hostující platí ve stejné výši jako členové TJ BH
  • přispívající a neaktivní členové – 100 Kč

Příspěvky lze zaplatit v hotovosti hospodáři TJ (kontakt viz. sekce výbor TJ), nebo převodem na účet TJ pod variabilním symbolem = první část rodného čísla (před lomítkem); účet = Komerční banka Plzeň-město 33835311/0100; při zadání příkazu k úhradě za celé družstvo do zprávy pro příjemce uveďte zkratku oddílu a jméno vedoucího (např.: „NOH Novák Karel“).

Pokud platí příspěvky převodem na účet jednotlivý člen, je třeba do zprávy pro příjemce uvést zkratku oddílu, jméno platícího a jméno vedoucího!

This entry was posted in Zprávy TJ. Bookmark the permalink.