… tělovýchovná jednota …

krizové opatření platné od středy 14.10.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1021 ze dne 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření
Ruší a nahrazuje usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020 a  účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hod. do 3. 11. 2020 do 23:59 hod. stanovuje nová pravidla pro konání hromadných akcí.
Změny oproti předchozímu opatření jsou tyto:

  • snižuje se maximální povolený počet účastníků hromadné akce na 6 osob; tento počet platí pro vnitřní i pro vnější prostory (výjimky zůstávají stejné),
  • zakazuje se pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob (lidi se nesmí na veřejnosti shlukovat do početnějších skupin),
  • zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.