TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

… tělovýchovná jednota …

opatření platná od pondělí 31.5.2021

venkovní sportoviště

 • v současné době můžou venku hromadně sportovat amatérští sportovci v počtu maximálně 30 osob na sportovišti.

vnitřní sportoviště

 • max. 1 osoba na 15m² vnitřní plochy sportoviště a max. 30 osob na sportovišti

Sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či antigenní test (max. 72 hod. před), nebo mít potvrzení o prodělané nemoci. V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Případně lze využít samotestování na místě. Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let.

ostatní prostory

 • povoluje se užívání vnitřních prostor jako jsou šatny, sprchy
 • pro sportovce platí přísný zákaz vstupu do prostor ubytovny!!!

Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů, to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni.

Výbor TJ dále rozhodl:

 • o zkrácení tréninkových hodin o 15 min. a začátek tréninků se posune o 15 min., aby se členové jednotlivých družstev nepotkali ve vnitřních prostorách. V praxi to znamená, že původní tréninkové hodiny např. 18:00-20:00 hod. se mění na 18:15-19:45 hod. Pochopitelně pokud před vámi nebo po vás nikdo netrénuje, není potřeba posunovat začátky nebo konce tréninků.
 • za dodržování nařízení zodpovídají vedoucí družstev a vrcholově vedoucí oddílu, kteří jsou povinni seznámit všechny členy příslušného družstva (oddílu)

V případě nedodržování těchto nařízení budou příslušnému družstvu po dobu trvání krizového opatření tréninkové hodiny odebrány a případné finanční sankce udělené TJ za porušení vládního nařízení o omezení sportovní činnosti budou vymáhány po konkrétních osobách

Nadále platí:

 • pokud se necítíte dobře (máte teplotu), zůstaňte raději doma
 • dodržujte stanovená hygienická opatření a minimalizujte dobu pobytu ve vnitřních prostorách
 • v areálu dodržujte bezpečný odstup od ostatních sportovců, ubytovaných a dalších osob – 2 metry
 • používejte dezinfekce, které jsou k dispozici ve vnitřních prostorách areálu
 • pro sportovce platí přísný zákaz vstupu do prostor ubytovny!!!
Posted in Zprávy TJ | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem opatření platná od pondělí 31.5.2021

opatření od pátku 18.12.2020

VŠECHNA SPORTOVIŠTĚ (včetně vnitřních prostor – sprchy, WC, zasedací místnost, domeček) TJ BH JSOU OD PÁTKU 18.12.2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA!

Posted in Zprávy TJ | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem opatření od pátku 18.12.2020

Příspěvky 2020

Příspěvky lze zaplatit až do 30.6.2020.

Na schůzi výboru 19.12.2019 TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. byla odsouhlasena výše příspěvků na rok 2020:

Příspěvky jsou ve tvaru: oddíl – platba pro aktivní členy/platba pro mládež do 15 let (nar. 2005 a mladší) a pro seniory od 65 let (nar. 1955 a starší):

 • badminton – 1600 Kč/800 Kč
 • nohejbal, volejbal – 1200 Kč/600 Kč
 • ASPV, RS, tenis  – 1200 Kč/600 Kč
 • vstup člena ve 2. pololetí 2020 – polovina příspěvku
 • hostující platí ve stejné výši jako členové TJ BH
 • přispívající a neaktivní členové – 100 Kč

Příspěvky lze zaplatit v hotovosti hospodáři TJ (kontakt viz. sekce výbor TJ), nebo převodem na účet TJ pod variabilním symbolem = první část rodného čísla (před lomítkem); účet = Komerční banka Plzeň-město 33835311/0100; při zadání příkazu k úhradě za celé družstvo do zprávy pro příjemce uveďte zkratku oddílu a jméno vedoucího (např.: „NOH Novák Karel“).

Pokud platí příspěvky převodem na účet jednotlivý člen, je třeba do zprávy pro příjemce uvést zkratku oddílu, jméno platícího a jméno vedoucího!

Posted in Zprávy TJ | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Příspěvky 2020